Działalność handlowa podczas Bella Skyway Festival 2017
grafika

W 2017 roku działalność handlową podczas Bella Skyway Festival organizuje Spółka Targi Toruńskie.

Festiwal odbywa się w terminie od 22 do 27 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału kupców mających w swojej ofercie gadżety świetlne, pamiątki, rękodzieło oraz szeroko pojętą gastronomię.

 


Targi Toruńskie Sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 27
87-100 Toruń
Tel. +48 56 658 20 90 fax.+48 56 658 20 99

Komisarze:

Anna Fischer - Specjalista
Centrum Targowe Park
ul. Szosa Bydgoska 3
87-100 Toruń
Tel. +48 56 612 02 61 fax. +48 56 612 02 56
Tel. Kom. +48 606 228 247
e-mail: fischer@targitorunskie.pl

Tomasz Tlałka - Referent
Centrum Targowe Park
ul. Szosa Bydgoska 3
87-100 Toruń
Tel. +48 56 612 02 59 fax. +48 56 612 02 56
Tel. Kom. +48 602 709 361
e-mail:  t.tlalka@targitorunskie.pl

Dyrektor ds. targów
Kierownik CT Park
Piotr Kempiński

Centrum Targowe Park
ul. Szosa Bydgoska 3
87-100 Toruń
Tel. +48 56 612 02 57 fax. +48 56 612 02 56
Tel. kom. +48 606 228 265
e-mail: p.kempiński@targitorunskie.pl