Targi i Konferenja MEDINPOL
grafika

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. oraz Targi Toruńskie Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugą edycję Targów i Konferencji „MEDINPOL". Wydarzenia będą miały miejsce w Centrum Targowym „Park", przy ul. Szosa Bydgoska 3, w Toruniu, w dniu 24 października 2017 roku.

 

Targi „MEDINPOL" to możliwość zaprezentowania oferty przez producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego oraz wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych.

Konferencja jest poświęcona planom inwestycyjnym i modernizacyjnym, które będą realizowane w szpitalach wojewódzkich przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. a szczególnie największej inwestycji regionu - Przebudowie i rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Na konferencji pragniemy poruszyć kilka ważnych tematów związanych zarówno z prowadzeniem procesu inwestycyjnego, jak i współpracą z Instytucjami Europejskimi w ramach tzw. planu Junckera. Pragniemy także przybliżyć wymagania, jakie stoją przed jednostką szpitalną, w której przeprowadzany jest proces inwestycyjny.

Ochronę zdrowia przywykło się traktować jako dbałość o fizyczne samopoczucie człowieka, ale wszak integralną częścią opieki zdrowotnej jest psychiatria. Myśleniu o leczeniu psychiatrycznym często towarzyszy stereotypowa wizja zamkniętego, izolowanego kompleksu. Dzisiejsza psychiatria dąży do zmiany tej krzywdzącej perspektywy. Dlatego też, wspierając ideę otwartości i zrozumienia dla tego wymiaru lecznictwa, pragniemy przybliżyć Państwu koncepcję otwartego miasteczka psychiatrycznego.

Tej edycji targów przyświeca idea procesu inwestycyjnego w służbie zdrowia rozumiana jako kompleksowe działania od finansowania, przez budowę, po wyposażenie, ale także dbałość o dobrostan psychofizyczny człowieka

Gośćmi naszej konferencji będą:

dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert ds. ekonomiki zdrowia, konsultant JASPERS, Europejski Bank Inwestycyjny, dr Małgorzata Wiśniewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dr Ewa Kordyjak-Starczewska, koordynator ds. psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, pan Wiesław Kiełbasiński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu oraz pani Agnieszka Krawczyk, architekt, 4105.eu Simon Gregson, projektantka przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

 

Plan konferencji:

Centrum Targowe PARK, ul. Szosa Bydgoska 3, Sala Audytoryjna, 1 piętro,

11.00-11.20 - Powitanie

11.20-12.20 BLOK INWESTYCYJNY

11.20-11.40 - dr Małgorzata Wiśniewska, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Opieka koordynowana i opieka zintegrowana: wyzwania dla inwestycji.

W związku z wprowadzaniem do systemu opieki zdrowotnej takich pojęć jak opieka koordynowana i opieka zintegrowana warto spojrzeć na te zagadnienia pod kątem planowanych inwestycji.

11.40-12.00- p. Aleksander Szczęsny, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., Projekt inwestycyjny od założenia do realizacji - jak przebiega proces inwestycyjny w marszałkowskiej spółce celowej? Co trzeba brać pod uwagę, podejmując się takiego wyzwania?

12.00-12.20 p. Agnieszka Krawczyk, 4105.eu Simon Gregson, Innowacje w projektowaniu - możliwości i przeszkody. W wysokobudżetowych projektach szpitalnych skomplikowane problemy projektowe są rozwiązywane w sposób innowacyjny. W zasadzie innowacje są w takich inwestycjach koniecznością w przeprowadzeniu projektu, budowy oraz późniejszego użytkowania. Na jakich płaszczyznach wprowadzane są innowacje? Co warunkuje występowanie innowacji? Jaki jest wpływ innowacji na realizację projektu?

12.20-12.50 Przerwa kawowa. Zwiedzanie stoisk targowych

 

13.00-14.00 SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW z przedstawicielami inwestora przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - HALA TARGOWA - parter - wstęp wolny


Sala Audytoryjna, 1 piętro

12.50-13.30 BLOK PSYCHIATRYCZNY

12.50-13.10 - dr Ewa Kordyjak-Starczewska, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Opieka psychiatryczna - nowe możliwości, stare problemy. W wykładzie zostaną omówione założenia Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego w latach 2011-2015 oraz trudności związane z realizacją zadań.  Zostaną nakreślone możliwości oraz wyzwania związane z obecnym Programem  Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz struktura organizacyjna opieki psychiatrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu i plany rozwoju tejże opieki.

13.10-13.30 - p. Wiesław Kiełbasiński, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Wpływ Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych na rozwój Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Świeciu. Inwestycje motorem napędowym i przyczynkiem dl rozwoju placówki.

13.30-13.45 - przerwa kawowa

 13.45-14.25 BLOK UNIJNY

13.45-14.05 - dr Adam Kozierkiewicz, Europejski Bank Inwestycyjny (konsultant JASPERS), Definiowanie projektu, celów i korzyści ekonomicznych, w kontekście regulacji UE. Unia Europejska stawia przed dużymi inwestycjami konkretne wymagania. Jak przebiega proces weryfikacji projektów? Jakie kryteria musi spełniać projekt, aby uzyskać pozytywną opinię niezależnych ekspertów (Independent Quality Report), będącej warunkiem przyznania pomocy unijnej?

14.05-14.25 - p. Piotr Kryn, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., Uwarunkowania prawno-finansowe w świetle wymagań Europejskiego Banku Inwestycyjnego na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

14.25-14.45 - DYSKUSJA

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w Targach i Konferencji. Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 25.09.2017. 


ORGANIZATOR  TARGÓW  „MEDINPOL”

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Tel. +48 56 656 21 22
http://kpim.pl/

Targi Toruńskie Sp. z o.o.
Ul. Szosa Chełmińska 27
87-100 Toruń
Tel. +48 56 658 20 90     fax.+48 56 658 20 99

Komisarz Targów: Paweł Starczewski
Centrum Targowe Park
ul. Szosa Bydgoska 3
87-100 Toruń
Tel. +48 56 612 02 65    fax. +48 56 612 02 56
Tel. Kom. +48 606 228 235
e-mail: p.starczewski@targitorunskie.pl

Dyrektor ds. targów
Kierownik CT Park
Piotr Kempiński

Centrum Targowe Park
ul. Szosa Bydgoska 3
87-100 Toruń
Tel. +48 56 612 02 57  fax. +48 56 612 02 56
Tel. kom.  +48 606 228 265
e-mail: p.kempinski@targitorunskie.pl